slide3

Režisér autor a herci po prestavení

1998   VARŠAVA -  Dni Slovenskej kultúry

1997 Bratislava - Otvorenie korza