slide3

Šťastný deň

Prvé vystúpenie 1.mája 1995
Prvé vystúpenie 1.mája 1995
Priateľom Divadla v nohaviciach
Brezno 1995

Hra o bytí ale i o ohrození človeka v jeho existencionálnych rozmeroch.