slide3

Začiatky divadelníckej rodiny

Na fotografii v prostrednom rade je úplne vľavo Jozef Mihaľ, ktorý pripravoval scénu a tretí zľava v uniforme generála je jeho syn Miroslav.