slide3

Jánošík a 2000 zbojníkov

 

Táto posledná pouličná rozprávka je skladačkou obrazov o Jánošíkovi aj trochu inak. Ten sa na svojej zbojníckej púti stretáva s neočakávanými postavami (Viliam Tell, Alcapone, ...) v neočakávaných situáciách (Slovenské kopanice, Chicago, ...) až zablúdi do súčasnosti.

 

V tejto rozprávkovo – historickej hre je použitá nová forma pouličného divadla, kde veľkorozmerné masky sú kombinované s veľkými bábkami na choduliach, čo je opäť na Slovensku ojedinelé.