slide3

O strigách, hromotĺkovi a slepom čertovi

 

Nová bláznivá pouličná rozprávka s gigantickými maskami na choduliach. O strigách, ktoré hľadali šťastie vo svete plnom prekvapení. Na ceste sa stretávajú s hromotĺkom hádžucim blesky a slepom čertovi hrajúcim na vidlách rokové pesničky...