slide3

Pozvánka na Kremnické gagy 2010

Promovideo ku Kremnickým gagom na rok 2010, v ktorom sa objavilo aj naše divadlo.