slide3

Video z vystúpenia v Košiciach

Záznam z našeho predstavenia Šťastný deň.