slide3

Všeobecné vyhlásenie

Prezeraním internetovej stránky Vranovského chodúľového divadla súhlasíte s nasledujúcimi podmienkami:

 

Táto stránka bola vyvinutá pre potreby Vranovského chodúľového divadla. Prezeranie tejto internetovej stránky je bez akýchkoľvek obmedzení. Vranovské chodúľové divadlo zodpovedá za obsah a štruktúru nachádzajúcu sa na jeho stránkach, avšak nezodpovedá za obsah a štruktúru stránok, na ktoré odkazuje a ktoré nie sú jeho vlastníctvom.

 

Vranovské chodúľové divadlo si vyhradzuje právo na zmenu obsahu a štruktúry týchto stránok a na zmenu týchto všeobecných podmienok.

 

Všetky texty, obrázky, značky, údaje a ďalšie informácie podliehajú zákonu o autorskom práve. Používanie akýchkoľvek textov, obrázkov, značiek, údajov a ďalších informácií je možné iba s písomným súhlasom Vranovského chodúľového divadla.

 

Všetky osobné údaje získava Vranovské chodúľové divadlo od užívateľov stránky s ich súhlasom, používa ich iba na ten účel, za ktorým ich získal a jedná s nimi v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov.